طبقه بندی - هیجان انگیز

فیلم سینمایی سه
ویدئو

فیلم سینمایی سه

جان بیسواس ( آمیتاب باچان ) یک پدربزرگ 70 ساله است که مرتباً به ایستگاه پلیس مراجعه می کند. او برای یافتن رباینده و قاتل نوه اش آنجلا که هشت سال پیش...

فیلم سینمایی مجرم
ویدئو

فیلم سینمایی مجرم

خاویر هایمدال، صنعتگر اسپانیایی که به آنارشیست تبدیل شده است، از همکار خود، یان استروک - یک هکر معروف به "هلندی" - ترتیبی می دهد تا یک برنامه کرم...