طبقه بندی - جنگی

ژانر جنگی

ژانر جنگی، به نوعی از فیلم‌های سینمایی می‌گویند که به پیشامدهای جنگ ، قبل و بعد از آن، یا بازسازی قسمتی از آن می‌پردازند.

به واسطه‌ی قدمت و سابقه‌ی تاریخی؛ گونه‌ی سینمای جنگی؛ همواره یکی از اولین ژانرهای شکل گرفته در تاریخ سینما دسته بندی می‌شود.
سینمای جنگی قدمتی همپای خود سینما دارد.
قبل از آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 این ژانر شاید به صورت مستقل مفهومی نداشت اما پس از درگیر شدن اروپایی‌ها در این جنگ؛ فیلم‌های خبری و مستندهای گزارشی که طی سالهای 1914 تا 1918 ساخته شدند به نوعی پایه گذار این نوع سینما بودند.

فیلم سینمایی شماره 10
ویدئو

فیلم سینمایی شماره 10

فرار از اینجا بهترین راهه چون همه‌مون ازش می‌ترسیم…» اما داستان از این قرار است؛ یکی از رزمندگان ایرانی اواخر جنگ تحمیلی به اسارت درمی‌آید و می‌خواهد...

فیلم سینمایی غریب
ویدئو

فیلم سینمایی غریب

سال ۱۳۵۸ با آغاز شورش ۱۳۵۹–۱۳۵۷ کردها در ایران توسط احزاب کُرد از جمله کومله و دموکرات ، محمد بروجردی از طرف سید روح‌الله خمینی مأموریت می‌یابد تا...