طبقه بندی - ماجراجویانه

دیو و دلبر
ویدئو

انیمیشن دیو و دلبر

یک جادوگر که به شکل یک زن گدا در آمده از قلعه یک شاهزاده بی رحم و خودخواه بازدید می کند و در ازای پناه گرفتن در برابر طوفان، یک گل رز طلسم شده به او...